Почтовые индексы: Лакский район

Республика Дагестан

Населенные пункты:

Арацалу с – 368366Кукни с – 368360Унчукатль с – 368371
Арусси с – 368371Кулушац с – 368365Ури с – 368367
Багикла с – 368362Кума с – 368362Харезма с – 368362
Баласма с – 368371Кумух с – 368360Хулисма с – 368366
Бурши с – 368366Кундах с – 368364Хуна с – 368363
Виратта с – 368363Кунды с – 368368Хури с – 368360
Говкра с – 368360Куркли с – 368362Хурукра с – 368360
Гуйми с – 368371Курла с – 368363Хурхи с – 368364
Гущи с – 368360Лахир с – 368363Хуты с – 368360
Дилчу с – 368360Лугувалу с – 368365Читур с – 368365
Иниша с – 368363Мукар с – 368367Чукна с – 368362
Камахал с – 368367Паласма с – 368367Чуртах с – 368365
Камаша с – 368371Сангар с – 368367Шара с – 368364
Кара с – 368362Тулизма с – 368360Шахува с – 368362
Караша с – 368371Турзан с – 368362Шовкра с – 368360
Куба с – 368362Турцы с – 368363Шуни с – 368363
Кубра с – 368360Убра с – 368360
Почтовый индекс: Республика Дагестан Лакский район